agenda

Breda

In de laatste maanden van 2020 zijn er vier themabijeenkomsten, waarin we met elkaar praten over onderwerpen die eerder door allerlei betrokkenen zijn benoemd als waardevol bij het maken van de plannen voor het park.

De avonden van de themabijeenkomsten in de Teruggave zijn:

Dinsdag 22 September: Plek voor iedereen. Het Seeligkwartier wordt ‘terug gegeven’ aan de stad. Het wordt dus voor iedereen en iedereen mag erover meedenken. Maar wie is eigenlijk ‘iedereen’?

Woensdag 14 oktober: Seeligkwartier verbonden. Van publiek geheim naar een nieuw stuk stad. Hoe zorgen we dat het Seeligkwartier straks verbonden wordt met de omliggende wijken en langere lijnen door de stad?

Donderdag 12 november: Leven in/met de natuur. Een groene plek, vlakbij de binnenstad. Zowel het park als de woningen bieden kansen om de natuur te omarmen en versterken. Welke rol speelt de natuur straks in het gebied?

Woensdag 9 december: Ruimte voor experiment. Het Seeligkwartier wordt op een vernieuwende manier ontwikkeld. Welke ruimte biedt dit voor experiment in de voorbereiding en in het resultaat?

Stap 1 Voorjaar 2020
WAT VIND JIJ?

Studenten van het Urban Living Lab en de mensen van Open Kaart gaan in gesprek met de stad om te ontdekken hoe het Seeligkwartier leeft in de hoofden van Bredanaars. Bekijk de Seeligvlogs om te zien wat deze gesprekken hebben opgeleverd.

Stap 2 Zomer 2020
ALLE MENINGEN SAMEN

Al deze inbreng bespreken we tijdens de stadsdialoog met iedereen die betrokken wil zijn bij de ontwikkeling van het stadspark en de woonbuurt. Bekijk de samenvatting van deze stadsdialoog die is uitgezonden op BredaNu.

Stap 3 najaar 2020
VERBEELDEN VAN MOGELIJKHEDEN

Tijdens vier bijeenkomsten verkennen we verschillende mogelijkheden voor de ontwikkeling en inrichting van het gebied. Meld je aan om een uitnodiging voor de bijeenkomsten te ontvangen. Een samenvatting in tekst en video vind je bij Inspiratie.

Stap 4 begin 2021
KARAKTER SEELIGKWARTIER

De opbrengst van de themabijeenkomsten vormt samen de visie. Een belangrijk document waarin we als Bredanaars aangeven waar het uiteindelijke plan aan moet voldoen. Zo bepalen we samen het karakter van een bijzonder stuk Breda.

Laat je inspireren