In 2020 bepalen we samen het
karakter van het Seeligkwartier

  

Een nieuw stuk Breda
voor en door Bredanaars

Het oude Seelig-kazernegebied en het gebied van De Teruggave gaan flink veranderen. De gemeente Breda koopt beide gebieden van het Rijk om het in 2024 te ontwikkelen tot een nieuw stuk Breda. We noemen het voorlopig het Seeligkwartier.

De ambitie is dat dit gebied echt iets gaat bijdragen aan de stad. Duidelijk is dat er woningen komen en een park. Door het park komt ook een nieuwe waterverbinding te lopen tussen de Haven en de singel van Breda. Maar hoe de ontwikkeling van dit gebied het beste bij kan dragen aan Breda, dat is een vraag voor de hele stad. 

Iedereen die dat wil kan meedenken en meedoen bij de ontwikkeling van dit gebied.

Laat je inspireren