15 april 2020

Subsidie voor stadsdialoog over Seeligkwartier

Subsidie voor stadsdialoog over Seeligkwartier

De aanpak van het Seeligkwartier krijgt extra ondersteuning vanuit het landelijke Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Met de subsidie van 25.000 euro kunnen nog meer mensen betrokken worden en kunnen de lessen van het project beter gedeeld worden met andere gemeentes. Open Kaart heeft de subsidie gekregen, het fonds erkent daarmee dat de voorgestelde aanpak innovatief is.

De gemeente Breda heeft ontwerpbureau Open Kaart gevraagd om Bredanaars op gelijkwaardige manier mee te laten werken aan een plan voor het Seeligkwartier. In 2024 wordt dit deel van de Gasthuisvelden ontwikkeld tot stadspark en woningen. Het architectenbureau gaat samen met bewoners en organisaties plannen maken zodat het gebied straks echt iets toevoegt aan de stad. 

“Het wordt immers, net als Park Valkenberg, een openbaar stadspark voor iedereen. En ook de toekomstige woningen zijn voor iedereen bedoeld”

Innovatief

Bijzonder aan de aanpak is dat de financiële kant van de planvorming direct in kaart worden gebracht. “Vaak zie je dat mensen wel ideeën mogen aandragen, maar dat ze pas achteraf horen wat daarmee gedaan is”, aldus Open Kaart. “Voor het Seeligkwartier gaan we met de hele stad plannen maken en laten we meteen zien wat de consequenties zijn van verschillende keuzes.” Daarnaast worden er vlogs en andere middelen ingezet om ook Bredanaars te bereiken die de ruimtelijke ontwikkeling van hun stad niet op de voet volgen. 

“De gemeente kiest er bewust voor om niet alleen de bewoners van de Gasthuisvelden bij het Seeligkwartier te betrekken, maar alle Bredanaars.” benadrukt Karien van Bijsterveld namens de gemeente. “Het wordt immers, net als Park Valkenberg, een openbaar stadspark voor iedereen. En ook de toekomstige woningen zijn voor iedereen bedoeld”

Afbeelding bij dit artikel: Open Kaart en Gemeente Breda op het Seeligterrein. (vlnr Pieter Graaff en Jurrian Arnold van Open Kaart, Karien van Bijsterveldt, gemeente Breda)

Laat je inspireren