28 mei 2020

Stadsdialoog 1 juli - ook op tv

Stadsdialoog 1 juli - ook op tv

Op locatie, online én via de televisie. Op woensdagavond 1 juli kan iedereen die dat wil meedenken over de toekomst van het Seeligkwartier. Dan vindt namelijk de grote stadsdialoog plaats over de vraag wat er met dit bijzondere stuk Breda moet gebeuren. Die avond kunnen Bredanaars ideeën opdoen en inbrengen en worden de thema’s bepaald voor ontwerpbijeenkomsten na de zomer. Er is beperkt plek, dus meld je op tijd aan.  

Op 1 juli wordt in De Teruggave de publieke start gemaakt van een reeks bijeenkomsten over de toekomst van het gebied. Daarom heeft de avond niet alleen als doel om ideeën te verzamelen, maar ook om mensen bij elkaar te brengen die zich betrokken voelen bij dit stuk Breda. Want of je nu bewoner, ambtenaar, ondernemer of wethouder bent; iedereen kan op zijn of haar manier bijdragen aan de ontwikkeling van de stad. De stadsdialoog op 1 juli is de eerste samenkomst van mensen die mee willen doen aan de ontwikkeling van het Seeligkwartier.

Alle ideeën samen

“We zitten nu helemaal aan het begin van het proces” zegt Jurrian Arnold van Open Kaart. “Keuzes die nu gemaakt worden zijn van grote invloed op het eindbeeld. Daarom is dit hét moment om daar het gesprek over te voeren.” Het Seeligkwartier is een bijzonder gebied dat veel verschillende verhalen oproept. “Mensen die hier wonen en werken, weten het beste wat goed werkt voor deze plek” vult zijn collega Pieter Graaff aan. Ook studenten van BUas voeren gesprekken met stadsgenoten, zoals Martine Mahu: “Ik vind het super interessant om te horen wat mensen missen in de omgeving, of wat ze juist als hoge drempel zien om het gebied te kunnen gebruiken.”

"Dit is hét moment om het gesprek te voeren over de toekomst van het Seeligkwartier.”

Er zijn dus al verschillende gesprekken gevoerd over het Seeligkwartier. Maar je komt pas echt een stap verder wanneer ideeën en mensen bij elkaar worden gebracht. Dat is precies het doel van de stadsdialoog op 1 juli. De bijeenkomst is het eerste publieke moment om samen na te denken over de onderwerpen die Bredanaars belangrijk vinden voor het gebied. Die avond worden de thema’s bepaald voor ontwerpbijeenkomsten na de zomer. Een belangrijk moment voor wie een beeld wil krijgen waar het over gaat of juist al vol ideeën zit.

Beperkt plek

In de Teruggave is – zeker gezien de corona-maatregelen – beperkt plek. Geef je daarom zo vroeg mogelijk op. Naast plekken op locatie kunnen Bredanaars ook online aan het gesprek deelnemen. Bovendien zal de bijeenkomst worden uitgezonden op tv via BredaNu. Actief meedoen of rustig nakijken, het kan dus allemaal. Zo kunnen zoveel mogelijk stadsgenoten meedenken over de toekomst van dit gebied.

Wil je uitgenodigd worden voor de bijeenkomst – op locatie, online of op tv?
Meld je aan en je ontvangt halverwege juni meer details.

Laat je inspireren