30 september 2020

Reageer op de uitkomsten van Plek voor iedereen

Reageer op de uitkomsten van Plek voor iedereen

Dit kwam er uit de eerste themabijeenkomst


Op 22 september is door een divers gezelschap gewerkt aan het thema 'Plek voor iedereen'. Wat betekent dit thema voor bijvoorbeeld de woningen en voorzieningen die straks in het Seeligkwartier komen? Dat hebben we samengevat in de onderstaande uitgangspunten. Met deze visie leggen we als Bredanaars een ambitie neer voor het toekomstige Seeligkwartier. Iedereen die iets wil bouwen, ondernemen of organiseren wordt hierdoor uitgedaagd. In de volgende bijeenkomsten worden de reacties meegenomen en zullen de verschillende uitgangspunten aangevuld, aangescherpt of afgeschaft worden. 

Laat dus vooral van je horen.


1. Plek voor iedereen … die kiest voor deze plek

Wonen in het Seeligkwartier is wonen aan het park. Er komen woningen voor alle doelgroepen, zeker ook gezinnen, die zich actief willen verbinden aan dit park bijvoorbeeld in programmering, eigenaarschap of onderhoud. De woonomgeving nodigt die mensen uit die hier voor langere tijd willen aarden.


2.    Diversiteit als kracht

Door mixen en mengen ontstaat bijzondere meerwaarde. Bijvoorbeeld door verschillende typen bewoners die wat voor elkaar betekenen. Maar denk ook aan de Hooiloods waar verschillende organisaties een onderkomen kunnen krijgen om zo de volle potentie van die plek te benutten. En aan afwisselend gebruik van het park voor sport, natuur en cultuur.


3.    Tijd als vriend

Nu dragen we baarden en parkeren we onze auto’s op straat, maar hoe ziet de toekomst eruit? Door de tijd te benutten kunnen we gebruik maken van kennis die we nog moeten opdoen. Bovendien is het een aantrekkelijk idee om het gebied meteen te kunnen gebruiken als het van de gemeente wordt en niet te hoeven wachten op een grote verbouwing. 


4.    Het water komt!

De Nieuwe Mark voegt een bijzondere kwaliteit toe aan het gebied en geeft aanleiding om meer te doen met vervoer over en langs het water. Maar het water mag breder beleefbaar worden in het park; stromend water met spelaanleiding ín het park dat voor verkoeling zorgt voor de bewoners van ‘hottest place in town’ Fellenoord. Natte voeten in het Seeligkwartier!


5.    Vier de jaargetijden

Bij mooi weer houdt iedereen van een park en water, maar in het Seeligkwartier moet het in alle seizoenen goed toeven zijn. Dat vraagt wat van de voorzieningen in de oude panden, maar ook van de programmering van het park. Deze plekken moeten zo worden ingericht dat ze in verschillende jaargetijden verschillend te gebruiken zijn voor rust, ruis of reuring.


6.    Betaalbaar en toegankelijk

Breda wint Europese prijzen als toegankelijke stad, het Seeligkwartier kan daar een toonbeeld van zijn in de breedste zin. Bij toegankelijkheid horen ook een open karakter en betaalbaarheid, niet alleen qua woningen. Is het terras straks ook toegankelijk als je geen drankje koopt?


7.    Overwin de barrière ‘Fellenoordstraat’

De Fellenoordstraat is een fysieke en mentale barrière met directe invloed op het functioneren van het Seeligkwartier. Daarmee is het een concreet knelpunt dat beslecht moet worden zodat omwonenden, kinderen en studenten het gebied veilig kunnen bereiken. Daarmee kan een relatie met de Rooi Pannen als gastvrije verbinder verzilverd worden.  


8.    Seeligkwartier als schakel 

Een reden om niet alleen de Fellenoordstraat over te steken, maar ook van buiten Breda het gebied te bezoeken, moet gezocht worden in een combinatie van bestemmingen en routes. Het Seeligkwartier heeft alleen in combinatie met nabijgelegen plekken de potentie om een gastvrije bestemming te zijn voor lokale én (boven)stedelijke bezoekers.


Geef je reactie in het formulier.

Laat je inspireren