26 november 2020

Reageer op de uitkomsten van Leven in/met de natuur

Reageer op de uitkomsten van Leven in/met de natuur

Dit kwam er uit de derde themabijeenkomst


Op 12 november stond het thema 'Leven in/met de natuur' centraal. Dat leverde nieuwe inzichten op over de vraag hoe de natuur in het Seeligkwartier de ruimte krijgt. Hieronder vind je het nieuwe totaal van de uitgangspunten, waarbij de toevoegingen cursief zijn. Met deze visie-in-wording leggen we als Bredanaars een ambitie neer voor het toekomstige Seeligkwartier. Iedereen die iets wil bouwen, ondernemen of organiseren wordt hierdoor uitgedaagd. Ook als je niet bij de bijeenkomst(en) was, kun je meedenken over de uitgangspunten. In de volgende bijeenkomst maken we de balans op: is dit waar we op hadden gehoopt of mist er nog iets? Op basis van die bijeenkomst en jouw reactie zullen we de lijst herschrijven tot een samenhangend geheel. 

Laat dus vooral van je horen.


Plek voor iedereen

1. Plek voor iedereen … die kiest voor deze plek

Wonen in het Seeligkwartier is wonen aan het park. Er komen woningen voor alle doelgroepen, zeker ook gezinnen, die zich actief willen verbinden aan dit park bijvoorbeeld in programmering, eigenaarschap of onderhoud. Omwonenden kunnen in het park iets organiseren, wat een doel schept om samen te komen. De woonomgeving nodigt die mensen uit die hier voor langere tijd willen aarden.


2.    Diversiteit als kracht

Door mixen en mengen ontstaat bijzondere meerwaarde. Bijvoorbeeld door verschillende typen bewoners die wat voor elkaar betekenen. Maar denk ook aan de Hooiloods waar verschillende organisaties een onderkomen kunnen krijgen om zo de volle potentie van die plek te benutten. En aan afwisselend gebruik van het park voor sport, natuur en cultuur. Het park zal verschillende plekken kennen waar stilte en wilde natuur of juist recreatie en reuring centraal staan. 


3. Betaalbaar en toegankelijk

Breda wint Europese prijzen als toegankelijke stad, het Seeligkwartier kan daar een toonbeeld van zijn in de breedste zin. Bij toegankelijkheid horen ook een open karakter en betaalbaarheid, niet alleen qua woningen. Is het terras straks ook toegankelijk als je geen drankje koopt? En kun je er een balletje trappen zonder lid te zijn? 


Seeligkwartier Verbonden


4.    Overwin de barrières zoals de Fellenoordstraat

De Fellenoordstraat is – net als de Markendaalseweg en Gasthuisvelden - een fysieke en mentale barrière met directe invloed op het functioneren van het Seeligkwartier. Daarmee is het een concreet knelpunt dat beslecht moet worden zodat omwonenden, kinderen en studenten het gebied veilig kunnen bereiken. Zo kan ook een relatie met de Rooi Pannen als gastvrije verbinder verzilverd worden. Zorg dat nieuwbouw geen nieuwe barrières opwerpt.


5.    Seeligkwartier als schakel

Een reden om niet alleen de Fellenoordstraat over te steken, maar ook van buiten Breda het gebied te bezoeken, moet gezocht worden in een combinatie van bestemmingen en routes. Het Seeligkwartier heeft in combinatie met nabijgelegen plekken de potentie om een gastvrije bestemming te zijn voor lokale én (boven)stedelijke bezoekers. De Rooi Pannen heeft de potentie een schakel te vormen naar de binnenstad, maar het terrein wordt vanuit het Seeligkwartier nu ervaren als gesloten parkeerterrein.


6.    Pak de ruimte

In het maken van plannen kun je beginnen met wat er al is, maar een belangrijk historisch kenmerk blijkt juist de openheid te zijn. Een open groen gebied langs de singel, waarin twee rivieren samenstromen. Plannen voor nieuwbouw en het toekomstige karakter van bestaande gebouwen moeten die kwaliteit niet in de weg zitten.


Leven in/met de natuur


7.    Wonen en park lopen in elkaar over

Er komt één plan voor het Seeligkwartier waarin park en wonen met elkaar verbonden zijn. De scheidslijn tussen woonbuurt en park loopt langs het Arsenaalpad, maar de woonbuurt wordt zó met het park verbonden dat de natuur erin doorloopt. Met de omliggende wijken kan een uitwisseling plaatsvinden, bijvoorbeeld door de voetbalkooi in Fellenoord te verplaatsen naar het Seeligkwartier in ruil voor een stuk natuur in de wijk. 


8.    De mens als doelsoort

Bewoners spelen een actieve rol in het beheer van delen van het park, wat bijdraagt aan de sociale kwaliteit van het gebied. Het wordt een mensenpark, geen Biesbosch, maar in het gebied langs de singel krijgt de natuur exclusief de ruimte en zijn mensen (en hun honden) niet welkom.


9.    Het water komt!

De Nieuwe Mark voegt een bijzondere kwaliteit toe aan het gebied en geeft aanleiding om meer te doen met – ongemotoriseerd - vervoer over en langs het water. Het water is dé aangewezen plek om de natuur de stad binnen te halen. En het water mag breder beleefbaar worden in het park; stromend water met aanleiding voor spel en dat voor verkoeling zorgt voor de bewoners van ‘hottest place in town’ Fellenoord. Natte voeten in het Seeligkwartier!


10.    Vier de jaargetijden

Bij mooi weer houdt iedereen van een park en water, maar in het Seeligkwartier moet het in alle seizoenen goed toeven zijn. Dat vraagt wat van de voorzieningen in de oude panden, maar ook van de programmering van het park. Deze plekken moeten zo worden ingericht dat ze in verschillende jaargetijden verschillend te gebruiken zijn voor rust, ruis of reuring. Het park ligt in een dichtbebouwde, stenige omgeving: het is daarom essentieel om in het park verkoeling te kunnen vinden tijdens hete zomers.


Ruimte voor experiment


11.    Tijd als vriend

Nu dragen we baarden en parkeren we onze auto’s op straat, maar hoe ziet de toekomst eruit? Door keuzes niet te vroeg vast te leggen kunnen we gebruik maken van kennis die we nog moeten opdoen. Bovendien is het een aantrekkelijk idee om het gebied meteen te kunnen gebruiken als het van de gemeente wordt en niet te hoeven wachten op een grote verbouwing. Dat geldt met name voor de inrichting van het park; met woningbouw willen we juist snel beginnen. Daarbij geldt dat de ruimte beperkt is: we kunnen geen meters morsen en kunnen de tijd en ervaringen goed gebruiken om tot de beste inrichting te komen.


12.    Opgravingen als kans voor identiteit

Het Seeligkwartier heeft als geboortegrond van Breda een rijke geschiedenis die kan helpen om het gebied op de mentale kaart te zetten. Het graven van de Nieuwe Mark en daarmee gepaard gaande opgravingen naar archeologische vondsten kan dienen om dit verhaal te delen en zo te zorgen dat het Seeligkwartier in de harten van Bredanaars wordt opgenomen. 


13.    Mobiliteit van de toekomst

Het ontwerp van het Seeligkwartier én omgeving gaat uit van de mobiliteit van de toekomst. Dat betekent voornamelijk bestemmings- en langzaam verkeer (30 km per uur) binnen de singel en niet meer parkeerplaatsen dan strikt noodzakelijk. Openbaar vervoer blijft en zal goed geïntegreerd moeten worden, net als andere vormen van deelvervoer. Ook het vervoer over het water gaat uit van schone mobiliteit: fluisterboten, kano’s en SUPpen.


Geef je reactie in het formulier.

Laat je inspireren