7 september 2020

22 september: wie is eigenlijk 'iedereen'?

22 september: wie is eigenlijk 'iedereen'?

Op dinsdagavond 22 september start een reeks themabijeenkomsten over de toekomst van het Seeligkwartier. Tijdens vier bijeenkomsten wordt de visie geformuleerd op het gewenste karakter van dit stukje binnenstad. De eerste avond heeft als onderwerp 'Plek voor iedereen'. 

Het Seeligkwartier wordt van het rijk gekocht en ‘teruggegeven’ aan de stad. Het wordt dus voor iedereen en iedereen mag erover meedenken. Maar wie is eigenlijk iedereen? Die vraag staat centraal tijdens de eerste themabijeenkomst over het Seeligkwartier. 

Wat kun je verwachten?

Tijdens de bijeenkomst kun je inspiratie opdoen, maar ga je vooral ook zelf aan de slag. Rond vier tafels wordt verder invulling gegeven aan het centrale thema. Wat betekent het idee om het Seeligkwartier voor iedereen te maken nu concreet? Wie moet er straks kunnen wonen, wat moet je er kunnen doen en hoe zorg je dat het ook aanvoelt als gastvrije plek? Gedurende de avond worden de uitgangspunten geformuleerd die uiteindelijk de visie vormen op de toekomst van dit gebied. Deze uitgangspunten worden meegenomen naar de volgende bijeenkomst, die gaat over de verbinding van het gebied met de rest van de stad.

Rekenen en tekenen

Het uiteindelijke plan moet qua kosten en opbrengsten binnen de financiële kaders van de gemeente vallen. Jan Winsemius van Bureau Middelkoop zal uitleggen wat dit betekent voor de woningbouwopgave en wat er nog te kiezen valt. Open Kaart verbeeldt wat de ruimtelijke gevolgen van verschillende uitgangspunten kunnen zijn.

Leren van andere ervaringen

Het Spoorpark in Tilburg is het grootste burgerinitiatief van Nederland en een plek waar veel Tilburgers zich welkom voelen. Anita de Haas van de Stichting Spoorpark zal ons meer vertellen over het ontstaan van dit park en hoe zij ervoor zorgen dat dit park een plek voor iedereen is. 


Het aantal plekken is beperkt. Van de avond wordt een korte video-impressie gemaakt zodat iedereen die dat wil het proces kan volgen en bij een volgende bijeenkomst kan aanhaken. Meld je aan om een uitnodiging te ontvangen. 

Laat je inspireren